AGENDA VVD-NETWERK DE KEMPEN
ACTIVITEIT

Informatieve vergadering Kempenraden (Wind- en zonne-energie in de Kempen)
(agenda en stukken) (de vergadering is in Bergeijk en is openbaar)
Najaarscongres VVD
Locatie: 1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1 te 5222 AA 's-Hertogenbosch
ALV-3a Regio Zuid (Vaststellen Kieslijst waterschap De Dommel)
Locatie: MFA Het Klooster, Past. Clercxstraat 50-52 te 5465 RJ Zijtaart
Ontmoet onze Europarlementariërs in het EP te Brussel
Locatie: opstappunten vindt u bij inschrijving
ALV-3b Regio Zuid (Vaststellen Kieslijst Prov. Staten Noord-Brabant)
Locatie: CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te 5051 RJ Goirle
VVD Brabantdag georganiseerd door de VVD Statenfractie
Locatie: Provinciehuis, Brabantlaan 1 te 5216 TV 's-Hertogenbosch
VVD Kempenoverleg (besloten vergadering)
Locatie: Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7 te 5527 EH Hapert
Nieuwjaarsreceptie VVD-Regio Zuid (tevens dag van de Lokale Netwerken)
Locatie: CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 te 5051 RJ Goirle
Verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap Dommel
Locatie: zie de u toegezonden formulieren
Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier


14-11-2018  20.00u

24-11-2018  10.00u

26-11-2018  20.00u

27-11-2018  

29-11-2018  20.00u

08-12-2018  10.00u

23-01-2019  20.00u

26-01-2019  16.45u

20-03-2019  07.30u

23-05-2019  07.30u
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________