BESTUUR VVD-NETWERK DE KEMPEN
Bovengenoemd trio vormt gedurende het moment van aantreden (17 mei 2017) tot en met de gemeenteraadsver-kiezingen op 21 maart 2018 het zog. Kandidaatstellingsbestuur (KB) van het Lokale VVD-netwerk De Kempen.

In overeenstemming met de integriteitsregels van de VVD zullen deze bestuursleden:
• niet op de VVD-kandidatenlijst van hun gemeente staan, dan wel
• daar de plaats van lijstduwer innemen.


Hans Koster
Jan van der Donk
Wil Hermans