GESLAAGD VOORJAARSCONGRES 2018
Arnhem, 26 mei 2018

We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal!
Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming is en dat dat grote verantwoordelijkheden met zich mee-brengt. En dat het een kritische blik naar onszelf vereist.


Klaas wil dat de VVD er is voor mensen die er gezamenlijk wat van willen maken. Die snappen dat het geven en nemen is. Wat ze vroeger bij hem thuis 'goed volk' noemden. "En goed volk is altijd welkom."

Nederland moet volgens hem een beschermde samenleving zijn waar buitenstaanders alleen kunnen toetreden als ze de liberale waarden delen.
Het slotwoord op zaterdagochtend was aan Mark Rutte. Hij sprak over de belangrijkste speerpunten de komen-de jaren voor het kabinet. Binnen Europa om te zorgen voor stabiliteit en veiligheid.

En op het gebied van klimaat. Om ervoor te zorgen dat we verantwoordelijkheid nemen en de rommel niet doorschui-ven naar de volgende generatie maar zelf opruimen. En dat bij deze uitdagingen de VVD hard nodig is.Christianne van der Wal - Zeggelink
Landelijke Partijvoorzitter
Tel.: 070-3613061 (secretariaat)
Stuur me een mail