ENERGIETRANSITIE
's-Hertogenbosch, 5 oktober 2018

De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium.
In bovenstaand filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine (woordvoerder Energie).