IN MEMORIAM HYLKE HOOGEVEEN
Eersel, 6 november 2018

Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke)
Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden.


Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD
wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd
worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het
bestuur van de afdeling als in de raadsfractie, als laatste de periode 2010
tot 2014, die hij net niet helemaal heeft kunnen afmaken.

Twee bestuursperioden (2001 - 2009) heeft Hylke het liberale geluid in
Provinciale Staten van Noord-Brabant met kracht en verve ten gehore ge-
bracht, waar hij o.m. het woordvoerderschap over milieu-aangelegenheden
had. Hij nam met kracht stelling tegen de linkse milieulobby die hij verweet
dat ze veel te ver was doorgeschoten met haar CO2-verhaal.

Afdelingen en ook -- zo herinner ik mij levendig -- de zogeheten Ondercentrale (OC, de latere VVD-regio) Zuidoost-Brabant deden nooit tevergeefs een beroep op Hylke wanneer ze een spreker met een boeiend onderwerp wilden uitnodigen om de vergaderingen een meer sprankelende inhoud te geven.

Hylke had twee grote hobby's: watermanagement en musiceren. Van de eerste maakt hij zijn beroep, hij richtte z'n eigen adviesbureau op en gaf tot zijn overlijden breed advies aan lokale en regionale overheden en aan waterschap-pen. Maar zijn grootste passie was musiceren; hij speelde altviool in het Pythagoras Kwartet met een breed genre, van klassiek tot jazz.

Wij zullen Hylke missen en nodigen degenen die hem goed hebben gekend en gewaardeerd uit om hem een laatste virtuele groet te brengen door hier in te loggen.
Hylke (19 jan1955 -- 6 nov 2018)

Namens het bestuur: Hans Koster
Secretaris VVD-netwerk De Kempen
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur ons uw mail