WELKOM BIJ HET VVD-NETWERK DE KEMPEN
De lokale VVD-afdelingen in Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal VVD-netwerk De Kempen. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel 'het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft'.

Na de oproep van de landelijke VVD zijn de besturen van de vier Kempen-afdelingen met elkaar om tafel gaan zitten. De samenwerking tussen de afdelingen moet een cultuurverandering teweegbrengen waarbij de leden van elkaar leren. "Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar professionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers, een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en tenslotte meer politieke daadkracht", aldus de netwerk-voorzitter.

Bestuur
Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur worden gevormd. Op 6 juli 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met Alexander Steenhoek (Eersel) als eerste bestuursvoorzitter. Elke afdeling levert daarnaast een of twee bestuursleden zodat het secretariaat en het penningmeesterschap, evenals taken als PR, in- en externe communicatie en talentscouting gewaarborgd zijn.

Werkgroepen
Per gemeente worden er nog wel werkgroepen ingezet die zich bezighouden met lokale zaken, het voorbereiden van een groslijst, een kandidatenlijst voor de verkiezingen in die gemeente en het bepalen van de doelen waaraan de per gemeente gereserveerde gelden kunnen worden besteed.

Op gemeentelijk niveau blijven werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te ondersteunen tijdens plaatselijke aangelegenheden. De werkgroepen bestaan uit tenminste drie leden. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen. De leden binnen deze werkgroepen hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer! Mede hierdoor hoopt de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.

VVD De Kempen: toekomstbestendig
Ook lid worden van een sterke en liberale landelijke partij met vertegenwoordiging in vrijwel alle gemeentes in ons land? Mede verantwoordelijkheid nemen voor het lokale bestuur van uw gemeente? Meld u zich dan aan door op de link Word lid te klikken

En verder: surft u rustig rond over deze website of die van de vier aangesloten gemeenten en wat nog belangrijker is, laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze volksvertegenwoordigers of bestuursleden wilt stellen. Klik op de link Contact.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens de regelmatige achterbanvergaderingen van onze vier fracties of zo maar op straat, in de winkel of anderszins. Veel surfplezier toegewenst.

Wil Hermans
Voorzitter VVD-netwerk De Kempen
Tel.: 0497-643399 / 06-53409736
Stuur me een mail