WELKOM BIJ HET VVD-NETWERK DE KEMPEN
De lokale VVD-afdelingen in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zijn medio 2016 samengegaan onder een nieuwe naam: Lokaal VVD-netwerk De Kempen. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel 'het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft'.

De samenwerking tussen de vier Kempen-afdelingen heeft een cultuurverandering teweeggebracht waarbij de leden van elkaar leren. "Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar professionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers, een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en tenslotte meer politieke daadkracht", aldus de netwerk-voorzitter.

Bestuur
Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur worden gevormd. Op 6 juli 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met Alexander Steenhoek (Eersel) als eerste bestuursvoorzitter. Elke afdeling levert daar-naast een of twee bestuursleden zodat het secretariaat en het penningmeesterschap, evenals taken als communicatie, PR en talentscouting gewaarborgd zijn.

Werkgroepen
Op gemeentelijk niveau zijn zg. lokale werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te onder-steunen met plaatselijke aangelegenheden. De werkgroepen bestaan uit tenminste drie leden. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen. De leden binnen deze werkgroepen hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer! Mede hierdoor hoopt de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.

VVD De Kempen: toekomstbestendig
Wilt u ook lid worden van een sterke en liberale landelijke partij met vertegenwoordiging in vrijwel alle gemeentes in ons land, in Provinciale Staten en in Brabantse waterschappen? Mede verantwoordelijkheid nemen voor het lokale bestuur van uw gemeente? Meld u zich dan aan door op de link Word lid te klikken.

En verder: surft u rustig rond over deze website of die van de vier aangesloten gemeenten en wat nog belangrijker is, laat het ons weten als u op- of aanmerkingen heeft, verbeteringen wilt voorstellen of een gerichte vraag aan één van onze volksvertegenwoordigers of bestuursleden wilt stellen. Klik dan op de link Contact. Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen.
Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek
om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers hebben
in de economie en in de samenleving. Het is de lokale
middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale.....
Lees verder »
Warmtefonds
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties
na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen.
Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaat-
akkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken.....
Lees verder »
Interview met Bladels nieuwe burgemeester
12-01-2019
Remco Bosma uit Emmeloord, die woensdag 16 januari
begint als burgemeester van de gemeente Bladel, is door
het Urker oud-Statenlid Rien Bogerd op het spoor gezet
om burgemeester te worden. Bosma vertelt in het.....
Lees verder »
Welkom voor Bladels nieuwe burgemeester
16-01-2019
Na een gedegen proces van ruim een half jaar was het gis-
teren, woensdag 16 januari 2019 eindelijk zo ver: Ir. Remco Bosma is, onder toeziend oog van de Commis-saris van de
Koning Wim van der Donk, de kabinetschef, de voltallige....
Lees verder »
Bosma wordt nieuwe burgemeester van Bladel
29-11-2018
Ir. R.P.G. (Remco) Bosma (47) uit Emmeloord wordt de
nieuwe burgemeester van de gemeente Bladel. Hij wordt
hiervoor voorgedragen bij de minister van Binnelandse Za-
ken. In de buitengewone raadsvergadering van donder.....
Lees verder »


Meer nieuws....

Prov. Statenverkiezingen op 20 maart 2019...
08-03-2019
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de ge-
meente Bladel ingezet voor alle vijf kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door
middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.....
Lees verder »
Jan Verhoeven lijsttrekker waterschap Dommel
08-02-2019
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de
klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van
hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast
de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk......
Lees verder »
Voorlopige uitslag PS verkiezingen
21-03-2019
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn
is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen voor
Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We
moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan om.....
Lees verder »

Wil Hermans
Voorzitter VVD-netwerk De Kempen
Tel.: 0497-643399 / 06-53409736
Stuur me een mail